Prima pagină > inainte de casatorie > Acte necesare pentru inregistrarea casatoriei.

Acte necesare pentru inregistrarea casatoriei.


Acte necesare pentru inregistrarea casatoriei.

Odata ce v-ati hotarit sa va uniti destinele si totul e mai clar ca niciodata in viata voastra, e clar, trebuie sa va oficializati…

Asadar, e simplu, dar si complicat in acelasi timp, pentru ca traim intr-o lume guvernata de legi, de norme, o lume civilizata, nu-i asa ? Deci, trebuiesc parcursi anumiti pasi obligatorii fara de care nu se poate perfecta si inregistra o casatorie civila.

ATENTIE : INFORMATIILE DE MAI JOS  SUNT CU CARACTER INFORMATIV. ESTE POSIBIL CA LA MOMENTUL DECIZIEI DUMNEAVOASTRA ACESTEA SA NU MAI CORESPUNDA, LEGISLATIA SA FII SUPORTAT MODIFICARI.  PENTRU A EVITA ORICE NECLARITATE CONSULTATI BIROUL STARII CIVILE DIN CADRUL PRIMARIEI DE CARE APARTINETI.

Extras din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă:

ART. 38
(1) Declaraţia de căsătorie, care face parte din dosarul prevăzut in anexa nr. 16, se face personal, de către viitorii soţi, in scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei.
(2) Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni romani cu domiciliul in străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localităţii in care aceştia se află temporar.
(3) In cazul in care unul dintre viitorii soţi nu se află in localitatea unde urmează a se incheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă, care o va transmite, in termen de 48 de ore, la primăria localităţii unde urmează a se incheia căsătoria.

ART.39

(1) O dată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:
a) actul de identitate;
b) certificatul de naştere, in original şi in copie;
c) certificatul medical privind starea sănătăţii.
Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
d) acte, in original şi in copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Aceste acte pot fi:

– certificatul de deces al fostului soţ;
– certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat in perioada anilor 1951 – 1960);
– certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
– sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţurile pronunţate intre 8 octombrie 1966 şi 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost inscrisă pe actul de căsătorie in termen de 60 de zile de la pronunţare.
(2) Ofiţerul de stare civilă este obligat să confrunte datele inscrise in declaraţie cu actele prezentate, iar semnarea declaraţiei se face in prezenta sa.

ART. 40

Dosarul actului de căsătorie mai cuprinde, după caz, următoarele documente:
a) aprobarea primarului pentru incheierea căsătoriei in afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate (anexa nr. 17);
b) incuviinţarea primarului sau a comandantului navei pentru incheierea căsătoriei inainte de implinirea termenului de 10 zile de la data inregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate (anexa nr. 18);
c) aprobarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, in cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de varstă, rudenie firească sau adopţie, prevăzute de art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (2) din Codul familiei (anexa nr. 19);
d) dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate in
Romania, in cazul căsătoriei unui cetăţean străin, din care să rezulte că indeplineşte condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională, pentru incheierea căsătoriei in Romania, in conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 119/1996, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu excepţia cetăţenilor statelor cu care Romania a incheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, ce pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective;
e) declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi indeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru incheierea căsătoriei in Romania, in cazul in care dovada prevăzută la lit. d) nu poate fi obţinută intrucat statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat in
Romania. Pentru apatrizi, legea naţională este legea statului in care işi au domiciliul sau, in lipsă, reşedinţa;
f) procesul-verbal incheiat impreună cu interpretul autorizat, in cazul incheierii căsătoriei intre persoane care nu cunosc limba romană sau intre surdomuţi (anexa nr. 20);
g) aprobarea ministrului apărării naţionale, a ministrului de interne, a ministrului de justiţie ori a conducătorilor serviciilor de stat specializate in domeniul apărării şi siguranţei naţionale, in cazul cadrelor militare active (ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri) care se căsătoresc cu o persoană apatridă sau care nu are exclusiv cetăţenia romană.
ART. 41
(1) O dată cu depunerea declaraţiei sau ulterior, pană la incheierea căsătoriei, viitorii soţi declară, in faţa ofiţerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au invoit să-l poarte in căsătorie, potrivit dispoziţiilor Codului familiei.
(2) Dacă inţelegerea referitoare la numele de familie a intervenit după depunerea declaraţiei, dar inainte de a se incheia căsătoria, această inţelegere se consemnează intr-o declaraţie scrisă, separat, care se anexează la declaraţia iniţială.
ART. 42
(1) Căsătoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile, in care se cuprind atat ziua cand a fost făcută declaraţia de căsătorie, cat şi ziua in care se oficiază căsătoria.
(2) In cazul prevăzut de art. 38 alin. (3), termenul de 10 zile se socoteşte de la data cand s-a primit declaraţia la primăria unde urmează a se incheia căsătoria.
(3) După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate incheia numai pană la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale. In cazul expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soţi sunt obligaţi să depună noi certificate medicale referitoare la starea sănătăţii lor.
ART. 43
(1) Oficierea căsătoriei se face in limba romană, de către ofiţerul de stare civilă, intr-o incăpere corespunzător amenajată, avand o ţinută vestimentară adecvată caracterului solemn al acestui act.
(2) La oficierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă este obligat să poarte eşarfa, in culorile drapelului naţional roman, aşezată pe umărul stang, cu banda albastră in sus.
ART. 44
(1) După luarea consimţămantului viitorilor soţi, ofiţerul de stare civilă ii declară căsătoriţi, le citeşte dispoziţiile Codului familiei referitoare la drepturile şi indatoririle soţilor şi intocmeşte, de indată, actul de căsătorie.
(2) Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au invoit să-l poarte in căsătorie, şi de către ofiţerul de stare civilă.
(3) In rubrica „in temeiul consimţămantului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soţi, noi ………………………….., ofiţer de stare civilă, am incheiat prezentul act de căsătorie”, se inscrie numele celui care a oficiat căsătoria.
ART. 45
(1) Ofiţerul de stare civilă nu poate incheia căsătoria dacă constată că nu sunt indeplinite cerinţele legii.
(2) Refuzul său se consemnează intr-un proces-verbal, motivat, intocmit in două exemplare, din care unul se inmanează celor care voiau să se căsătorească (anexa nr. 21).
ART. 46
acest articol a fost preluat de pe :
http://www.campulungmoldovenesc.ro/cic/acte/stciv_casat.html , continuarea la acest link.

Anunțuri
  1. 13 Ianuarie 2010 la 11:21 am

    Aceasta tema este pur si simplu fara pereche:), este foarte interesant pentru mine:P Bravo !! vreau sa mai vad in continuare discutii pe tema asta!

  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s